[1]
Theus, M. 2002. Interactive Data Visualization using Mondrian. Journal of Statistical Software. 7, 11 (Nov. 2002), 1–9. DOI:https://doi.org/10.18637/jss.v007.i11.