(1)
Eddelbuettel, D. R for Dummies. J. Stat. Soft. 2012, 50, 1-2.