Theus, M. “Interactive Data Visualization Using Mondrian”. Journal of Statistical Software, vol. 7, no. 11, Nov. 2002, pp. 1-9, doi:10.18637/jss.v007.i11.